Kontakt

Mediehistorisk Tidsskrift er utgitt av Norsk Mediehistorisk Forening
ISSN digital utgave: 2464-4277

Adresse:
Norsk Mediehistorisk Forening
c/o Mediebedriftenes Landsforening
Tollbugata 8, 0152 Oslo

Telefon og e-post:
+47 22 86 12 00
post@mediebedriftene.no 

Mediehistorisk Tidsskrifts redaktør er
Birgitte Kjos Fonn, professor, dr. philos.,
Institutt for journalistikk og mediefag,
Oslo Metropolitan University (Oslo Met).
E-post: birgitte@oslomet.no

Open access
Tidsskriftet er Open Access og publiseres under lisensen Creative Commons CC BY-NC 4.0. Betingelsene kan leses her:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no

Alle utgaver er digitalisert og tilgjengelig på www.medietidsskrift.no og www.nb.no.
For medlemskap i Norsk Mediehistorisk Forening, besøk www.mediehistorisk.no.
eller kontakt Norsk Mediehistorisk Forenings sekretariat.

Back to top